Watersnoodmuseum

De watersnoodramp van 1 februari 1953 zette grote delen van Zuidwest Nederland onder water. De dijkdoorbraken kostte 1836 mensen het leven. Er verdronken duizenden dieren en vele huizen en gebouwen werden beschadigd of verwoest. Sindsdien is er veel gedaan om Nederland veilig te maken, maar een overstroming kan nog steeds gebeuren. Dit is te zien in het Watersnoodmuseum: het ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’. Het museum is gevestigd in de caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk na de ramp.

In de eerste en tweede caisson ontdek je over de feiten van de ramp en de persoonlijke verhalen en emoties. Daarna leert u over de wederopbouw en welke gevaren en uitdagingen de toekomst brengt. In de laatste caisson is de nieuwe interactieve tentoonstelling te zien ´Het water blijft komen; Vechten tegen de vloed van morgenĖ‹. Hierin staat de bewustwording waterveiligheid in Nederland en in de wereld centraal.

Adresgegevens

Watersnoodmuseum
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
Tel: 0111 - 644 382
www.watersnoodmuseum.nl