Vlissingen

Ik mag het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen rondleiden. Het was voor hen een cadeautje. Voordat we vertrekken regent het en naarstig wordt gezocht naar paraplu’s. Als we buiten staan is het droog. Het werd een vrolijke wandeling waar iedereen zijn steentje aan bijdroeg. Wethouders informeerden hun nieuwe voorzitter over ontwikkelingen in de stad en over wat wel en niet kon. Een huis in de Nieuwstraat kreeg daarbij extra aandacht. Iedereen was geïnteresseerd in de geschiedenis van destad maar zo als gebruikelijk als Vlissingers worden rondgeleid in hun stad, eigen verhalen gaan ook een rol spelen. En dat maakt het voor mensen die iedere dag van de week moeten samenwerken wel zo mooi. En ja, ik kan het niet laten, het bleef droog.

Ton Thiebosch