Televisie

Televisie

Op de televisie zien we het regelmatig. Staatshoofden ontmoeten elkaar en achter hen staan
tolkvertalers. Mannen of vrouwen in een net pak of mantelpakje. Bescheiden op de achtergrond en 
vertalend dat we er samen een betere wereld van maken alhoewel we het helemaal oneens zijn met 
elkaar. 

Op mijn programma stond een groep Japanse gasten maar ze spraken Engels. Een rondleiding door 
Middelburg in het Engels dus. Omdat het grote groepen waren zouden we als gidsen de beschikking 
krijgen over een “oortje”. Als gids praat ik in een microfoontje en de gasten horen in hun oortjes het 
verhaal. Vroeger waren dat koptelefoontjes maar ook hier heeft de techniek vooruitgang geboekt, je 
ziet er niets meer van.

Daar stonden we klaar bij de boot, een beetje verspreid op de kade. De groepen kwamen aan wal en 
wat bleek, geen microfoon voor de gidsen maar wel een heuse tolkvertaalster. En zo zette mijn 
Japanse Makiko mijn Engels om in vloeiend Japans. Af en toe dacht ik wel dat ze voor de twee zinnen 
van mij erg veel woorden nodig had om het te vertalen. Maar misschien is Japans wel een taal van 
veel woorden, wie zal het zeggen.
En even zag ik mijzelf op de televisie, in een spannende plaats op de wereld (Middelburg dus).

Ton