Michiel de Ruyter (1)

Natuurlijk moest ik die film ook zien. Mede in de verwachting dat er veel Zeeland in zou zitten. Met name de locaties waar wij gidsen zo vertrouwd mee zijn trokken mijn belangstelling. En dat viel niet tegen. In de bioscoop ontstond daardoor wel een probleem(pje). 

Je moet weten dat de scènes die suggereren in Amsterdam en in Den Haag te zijn gesitueerd vanwege het decor allemaal in Zeeland zijn opgenomen. Niks bordkartonnen gevels of havens in een plastic  bassin met digitale kades. De Zeeuwse monumentensteden hebben decorum genoeg van zichzelf. Gewoon even het Ja-Nee stickertje van de brievenbus afweken, wat figuranten die het zicht op het electromotortje (2013)  van de ophaalbrug benemen en klaar is Kees. Wat was dan het probleem?

Gezeten in een van de bioscoopstoelen die nog vrij was zat ik naast een vrouwspersoon, haar echtgenoot één stoel verder. Volle zaal, keus was er niet. De belendende dame deed doorlopend (on)bedoeld of (on)bewust hardop kond van wat op het scherm te zien was. Nu ben ik gelukkig van het soort dat ergernis een vies woord vind. Daar doe ik niet aan mee. Leven en laten leven is mijn devies. En ook in dit geval heb ik de dame in kwestie niets kwalijk genomen en me niet aan haar gestoord. Tot......

Noem het voor mijn part beroepsverdwazing. Maar op de momenten dat mijn buurvrouw zei "Kijk, dat is op het binnenhof" hoorde ik in een reflex mezelf zeggen "Nee, dat is het Abdijplein in Middelburg"
En toen ze de haven van Amsterdam meende te herkennen riposteerde ik, "Nee, dat is de haven van Veere" en "Nee, dat is Havenpark 33 in Zierikzee" en niet Amsterdam waar buurvrouw de woning van raadspensionaris Johan de Witt situeerde. Op zeker moment merkte ik dat ik mezelf tot het peil van buurvrouw dreigde te verlagen. 

Ik weet niet meer of het me gelukt is te zwijgen als de haven- het oproer van Zierikzee door haar ergens anders werden geprojecteerd. Met reflexen weet je dat niet zo.
Maar, eind goed, al goed. Zowel ik als ook mijn buuf vonden het een prachtige film. Ik kijk uit naar de release op DVD. Die moet ik echt hebben.

Tip van Shon. Ben je nog niet geweest? Gaat dat zien!