Water en water

Men moet het lot niet tarten. Maar de stadswandelingen in Vlissingen zijn tot op heden droog verlopen. Nou ja, op die ene keer na dan. Een miniem klein buitje dat maar een paar minuten duurde. Even schuilen achter de gevels van het Dok van Perry en daarna weer droog verder.

Nu het warmer is is er ook aandacht voor drinkwater. Zorg voor voldoende water. De Vereniging van Waterwinbedrijven in Nederland (Vewin)wil de dorpspompin ere herstellen. Er komen watertappunten op veel plaatsen in veel gemeenten.

In Vlissingen is de afgelopen tientallen jaren veel gesloopt en gebouwd. Visie en vooruitstrevendheid zijn bij de bouw zichtbaar in de uitgesproken architectuur. In de stadswandelingen komt dat altijd aan de orde.

De actie van de Vewin is aanleiding om het moderne watertappunt op het Plein Vierwinden onder de aandacht te brengen tijdens de stadswandeling. Een vooruitziende blik van de gemeente Vlissingen. En uiteraard wordt iedere keer de knop ingeduwd om te kijken of er ook water uit de pomp komt.

Ton Thiebosch                                                                                                                                                                                                                                                                gids