Wandelen in Rome met een stadsgids

Afgelopen zomer was ik stadsgids in Vlissingen. Ik merkte dat een aantal van mijn gasten als stadsgids in andere steden actief waren. Even kijken hoe ze dat in Vlissingen doen. Ik herken dat want zelf zijn mijn vakanties soms meer excursies dan ontspanning.

Veel van mijn vakanties gaan naar grote steden in Nederland en buitenland. Daar ga ik dan kijken wat er aantrekkelijk is voor Vlissingen. Opgeruimde straten, vlaggen en plantenbakken, mooie straatlantaarns, duidelijke bewegwijzering, vriendelijke horeca en activiteiten op straat overdag en ‘s avonds. En altijd kijk ik daarbij naar de lokale inkleuring.

Vorige maand was ik in Rome. Een oude binnenstad gelijk een groot openlucht museum. En nu wilde ik ook wel eens zien hoe een stadsgids dat daar doet. Gidsen is in Rome zaken doen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds lopen gidsen met groepen rond. Vooral rond de grote attracties maar ook gewoon in de stad. En die groepen zijn bijzonder. De gids steekt zijn of haar paraplu op. Deze is meestal voorzien van een kleurrijke bloem of shawl. Achter de gids loopt een groep van 50 mensen te luisteren naar het verhaal. De meeste mensen kijken naar beneden, inspannend luisterend naar wat de gids vertelt. Het lijkt wel een soort geschiedenisles waarbij je niets kan vragen. Bij de kerk, paleis of zuil aangekomen wordt even opgekeken waarna voorovergebogen de wandeling wordt voortgezet. De gids voorop, de groep volgt.

Nee, dan gidsen in Zeeland, zonder technische hulpmiddelen en voor een groep die met de gids gewoon kan praten, vragen stellen en opmerkingen maken over wat ze zien. Dat is veel hartelijker en gastvrijer.

Ton Thiebosch

Gids