Theo de Badts stelt zich voor

In 1943 in Middelburg geboren omdat de bezetter dat uit veiligheidsoverwegingen had voorgeschreven. Na enkele dagen naar Vlissingen teruggekeerd, om er voor altijd te blijven en met het hart aan die fraaie stad verpand.

Bijna veertig jaar actief geweest in het Vlissingse basisonderwijs en na beëindiging van die loopbaan een nieuwe invulling van het dagelijkse doen en laten gevonden in het rondleiden van belangstellenden door de stad aan de monding van de Westerschelde, dus met enige verwantschap aan die voormalige loopbaan.

Ik ben in de gelegenheid om desgewenst te vertellen over  het maritieme, het litteraire, en het industriële erfgoed (de geschiedenis van de scheepswerf “De Schelde”). Daarnaast heb ik als negenjarig jongetje en inwoner van de Vlissingse binnenstad, de watersnoodramp van 1953 aan den lijve ondervonden (zie de foto).

Theo de Badts
Gids