Het van Dishoeckhuis

Aan de Houtkade in Vlissingen stond het van Dishoeckhuis. Een waar stadspaleis dat wedijverde in schoonheid met het huis van de familie Westerwijck. Dat laatste huis, in de volksmond het Beeldenhuis, staat nog steeds in Vlissingen. Bij de sloop in 1936 slaagde men er in om de gevel met de beelden te behouden. De gevel werd verplaatst. Achter de bomen toornt het huis nog steeds boven de stad uit, zichtbaar vanaf de groene boulevard. Afgelopen zomer deed ik een stadswandeling en kwam weer het verhaal naar voren; het van Dishoeckhuis zou nog steeds ergens staan opgeslagen. Als de gemeente het wilde dan kon het zo weer worden opgebouwd. Nu was in 1986 het sloopwerk van de Sagro ongenadig voor het van Dishoeckhuis. Op enkele ornamenten en beelden en drie plafonds na is alles echt vernietigd.

Soms denk ik wel eens, waar om leid ik de stadswandeling niet langs de plek van het oude van Dishoeckhuis. Het verhaal erom heen is dan het motto: de gemeente wikt, de Schelde beschikt. Een investering in bedrijfsgebouwen voor 15 jaar, dat kan alleen in Vlissingen. Nu een troosteloze plek waar onder het al eerder genoemde motto nog niet eens een jachthaven kan komen. Misschien doe ik dat nog een keer maar dan wel met de positieve boodschap; “elke crisis biedt kansen”.

Ton Thiebosch
Gids.