Het bankje op de Oude Markt in Vlissingen

Het bankje op de Oude Markt in Vlissingen

Hij gaat zitten, knijpt in de remmen van zijn rollator en zegt: zo, de Mercedes staat geparkeerd. Direct daarna begint hij met zijn verhaal. Twee keer per jaar komt hij twee weken met zijn vrouw naar Vlissingen. Hij heeft hier gestudeerd aan de Zeevaartschool, in 1949. Nu wordt het gebouw gesloten en komt er wat anders in. Een zorghotel, dat worden dan wel grote kamers. Nee in zijn tijd was de school kleiner, drie lokalen boven elkaar. De gebouwen ernaast waren gebombardeerd.

Hij had nog gewerkt op de Schelde. De secretaresse op school had gezegd dat ze een gediplomeerd stuurman zochten voor een schip op de werf. Hij kon zo een paar centen bijverdienen. ’s Avonds ging hij naar de werf en maakte aan boord zijn huiswerk. Daarna ging hij slapen en om zeven uur ’s ochtends vertrok hij weer. Het leverde goed op.

Uitgaan deed hij ook in Vlissingen. Kroegen genoeg maar naast het oude Brittannia zat een café met “gevaarlijke” vrouwen. Daar kon je maar beter niet komen.

Het lunchen op het bankje op de Oude Markt biedt bijzondere ontmoetingen met zo maar gratis geschiedenisles. 

Ton Thiebosch
Gids