Alles nieuw

Een nieuwe kijk op de stad was er voor nieuwe inwoners van de gemeente Vlissingen. Tijdens de welkomstavond in december 2012 kregen zij een stadswandeling aangeboden. De laatste van drie groepen trotseerde de felle winterkoude. De deelnemers ontdekten dat zij in een mooie stad waren gaan wonen. De mix van kunst en cultuur, van de historische panden met hun geschiedenis en verhalen en van het eigenzinnige karakter van de stad leidde naar leuke ontdekkingen.

Nieuwe ambtenaren leggen in de gemeente waar zij gaan werken een eed af. Daarmee beloven zij op een integere wijze hun werk te doen. Dit plechtige moment werd door Vlissingse ambtenaren feestelijk gevierd met een korte stadswandeling in hun stad. In twee groepen gingen zij onder leiding van stadsgidsen aan de wandel. Straten waar zij regelmatig lopen in lunchtijd kregen plotseling een heel ander karakter door kennis te maken met de geschiedenis van die straten en de huizen die er langs staan. Ook de ontdekking van enkele mooie plekken was een ervaring. Een leerzaam uurtje dat bijdraagt aan verbondenheid met de stad.

Ton Thiebosch
Gids